K/DA All Out The Baddest Ahri Kai’Sa Akali Evelynn Wallpaper LOL

Lượt xem: Mới nhất: 09/04/2024

Full HD wallpaper for K/DA All Out The Baddest in League of Legends game, wallpaper for Desktop, Smartphone Android or Apple. For more with KDA All Out, The Baddest, Evelynn, Ahri, Kai’Sa, Akali, ..

K/DA All Out The Baddest Ahri Kai'Sa Akali Evelynn Wallpaper LOL
K/DA All Out The Baddest Ahri Kai’Sa Akali Evelynn Wallpaper

Link download K/DA All Out The Baddest wallpaper for Desktop and Smartphone

Evelynn

Evelynn Yêu nữ

  • Q
  • W
  • E
  • R

Cách build Evelynn đi rừng jungle, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Evelynn với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Đường giữa mid