Coven Zyra Wallpaper LOL

Lượt xem: Mới nhất: 23/04/2024

Full HD wallpaper for Coven Zyra in League of Legends game, wallpaper for Desktop, Smartphone Android or Apple. For more with Coven, Zyra, ..

Coven Zyra Wallpaper LOL
Coven Zyra Wallpaper

Link download Zyra wallpaper for Desktop and Smartphone

Zyra

Zyra Gai nổi loạn

  • Kỹ năng nội tại của Zyra
  • Zyra kỹ năng QQ
  • Zyra kỹ năng WW
  • Zyra kỹ năng EE
  • Zyra kỹ năng RR

Cách build đồ Zyra chơi hỗ trợ support đường dưới, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Zyra với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Chơi hỗ trợ support đường dưới