Blood Moon Akali Wallpaper LOL

Lượt xem: Mới nhất: 18/04/2024

Full HD wallpaper for Blood Moon Akali in League of Legends game, wallpaper for Desktop, Smartphone Android or Apple. For more with Blood Moon, Akali, ..

Blood Moon Akali Wallpaper LOL
Blood Moon Akali Wallpaper

Link download Akali wallpaper for Desktop and Smartphone

Akali

Akali Sát thủ đơn độc

  • Q
  • W
  • E
  • R

Cách build đồ Akali đường giữa mid, đường trên top, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Akali với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Đường giữa mid
Đường trên top