Tỉ lệ % ra tướng theo cấp Đấu trường chân lý Mùa 11

Lượt xem: 45

Đây là tỉ lệ % mà mỗi khi bạn lên cấp độ sẽ có tỉ lệ roll ra tướng ví dụ cấp 1 và 2 tỉ lệ 100% ra tướng cấp 1, cấp 3 tỉ lệ 75% ra tướng cấp 1 và 25% ra tướng cấp 2, tương tự cấp cao hơn sẽ có tỉ lệ tướng cấp 3 4 5 sẽ được roll ra. Bạn đang ở Đấu trường chân lý Mùa 11 với chủ đề Họa Thế Chi Linh.

Tỉ lệ % ra tướng theo cấp độ

Cấp độ / Tướng 1 vàng 2 vàng 3 vàng 4 vàng 5 vàng
1 100% - - - -
2 100% - - - -
3 75% 25% - - -
4 55% 30% 15% - -
5 45% 30% 20% 2% -
6 30% 40% 25% 5% -
7 19% 35% 35% 10% 1%
8 18% 25% 32% 22% 3%
9 10% 20% 25% 35% 10%
10 5% 10% 20% 40% 25%
11 1% 2% 12% 50% 35%