Vẽ bùa Tân Thần cơ hội nhận trang phục Tulen Tân Thần Thiên Hà

Posted 11:24, 05/13/2020

Thời gian diễn ra

Từ ngày 12/05 – 18/05/2020

Cách thức tham gia

Tính năng vẽ bùa sẽ sử dụng giấy cuộn với cơ hội trúng được những vật phẩm khác nhau

Giấy vẽ bùa S: Giá 6 quân huy / cuộn.

Mỗi một lượt vẽ bùa sẽ tốn 5 giấy vẽ bùa tương ứng.

Các Kiện Tướng sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau:

Huy hiệu T x20
Huy hiệu T x10
Huy hiệu T x5
Huy hiệu T x3
Chọn 1 tướng
Chọn 1 trang phục
Đá tiến hoá x1
Chọn 1 điệu nhảy
Vé kho báu x1
10 mảnh tướng
10 mảnh trang phục
Trang phục Tulen Tân thần thiên hà / 1 Vé kho báu

Đặc biệt: Kiện tướng chắc chắn nhận Tulen Tân thần thiên hà sau 15 lần vẽ.

Danh sách tướng và trang phục có thể xuất hiện trong vẽ bùa

TướngTrang phục
SepheraOmen Ám tử đao
AnnetteZephys Dung nham
BaldumThe Flash Tia chớp tương lai
IgnisZuka Gấu nhồi bông
ZukaErrol Diệt nguyệt tiên phong
SkudEnzo Chiến binh trăng khuyết
ArthurThane Mật vụ
KriknakTaara Hoả ngọc nữ đế
2 vé kho báu1 vé kho báu

Khi vẽ ra Huy hiệu T, các Kiện Tướng có thể dùng để đổi những vật phẩm sau:

Số Huy hiệuVật phẩm
55 Huy hiệu TTrang phục Tulen Tân thần hoàng kim
20 Huy hiệu TTướng Tulen
11 Huy hiệu TTrang phục Tulen Phù thuỷ kiến tạo
18 Huy hiệu TChọn 1 tướng trong danh sách
14 Huy hiệu TChọn 1 trang phục trong danh sách
7 Huy hiệu TThẻ đổi tên
1 Huy hiệu T500 mảnh ngọc