Valhein cách lên đồ nửa dame nửa phép mùa 8

Posted 21:22, 03/03/2020

Sát thương được kết hợp giữa dame và phép Valhein được game thủ lên sát thương chia đôi cho 2 nguồn sức mạnh này mọi người cùng kiểm chứng nhé!!

Phép bổ trợ cho Valhein

  • Thử thay đổi các phép bổ trợ cái nào hiệu quả thì dùng nhé

Trang bị cho Valhein

  • Hãy thử bộ trang bị nào bạn cảm thấy mạnh mẽ thì dùng nhé

Trang bị 1

Trang bị 2

Trang bị 3: full phép

Trang bị thay đổi

Mẹo thay đổi trang bị

  • Có thể dùng Trượng băng để giảm tốc đối phương
  • Đổi Huân chương phòng trường hợp team địch quá nhiều sát thương phép
  • Đao truy hồn và Sách truy hồn dùng cho trường hợp team địch quá nhiều tướng hồi máu như: Lữ bố, Kil’groth, Tara,..

Ngọc bổ trợ cho Valhein

valhein ngọc bổ trợ

Phù hiệu cho Valhein

  • Bảng phù hiệu nào hiệu quả hơn thì dùng nhé

Phù hiệu 1

valhein phù hiệu 1

Phù hiệu 2

valhein phù hiệu 2

Thứ tự tăng chiêu

Cấp123456789101112131415
xxxxxx
xxxxxx
xxx