Trang phục Xeniel Kim Sí Điểu, skin chỉ có trong tính năng VIP

Posted 13:35, 12/31/2018

Có ai nghe nói về skin Xeniel Kim Sí Điểu chưa vậy, muốn biết thì đăng ký VIP để chơi thử nhé, còn muốn sở hữu thì đợi đi nào!!

Riêng với những Kiện Tướng sở hữu đặc quyền VIP, ngoài những anh hùng xoay tua kể trên, sẽ có thêm một bộ tướng và trang phục xoay tua miễn phí nữa. Những tướng và trang phục xoay tua VIP này sẽ dùng được trong xếp hạng.

Một năm mới đã đến, và tính năng VIP cũng có một danh sách xoay tua hoàn toàn mới.

CÁCH TRÃI NGHIỆM XENIEL KIM SÍ ĐIỂU

Khi sở hữu tính năng Vip, các Kiện Tướng sẽ được tiếp cận xoay tua VIP (có thể dùng trong đánh hạng) dưới đây:

Tướng xoay tua VIP

– Xeniel

– Annette

– Wukong

– Lindis

– Lauriel

– Airi

Trang phục xoay tua VIP

– Annette Nữ quản ga

– Ngộ Không Đạo tặc

– Lindis Quang thánh tiễn

– Lauriel Hoả phượng hoàng

– Airi Cấm vệ nguyệt tộc

– Xeniel Kim sí điểu.

Trang phục Xeniel Kim sí điểu là trang phục lần đầu ra mắt và chỉ có trong tính năng VIP

THỜI GIAN

Từ ngày 01/01/2019

HÌNH ẢNH REVIEW SKIN

Xem thêm Cách chơi và Ngọc bổ trợ của Xeniel ở đây >>