Trang phục Ryoma Thanh Long Bang Chủ skin dịp sự kiện Bá Chủ Giang Hồ

Posted 10:33, 11/07/2018

Cơ hội sở hữu ngay trang phục Ryoma Thanh long bang chủ chỉ với 32 quân huy. Khi tham gia sự kiện Bá Chủ Giang Hồ cho đến hết ngày 11/11/2018.

Các Kiện Tướng sẽ tham gia sự kiện bằng cách chọn mua một trong hai hòm.

Hòm bang chúng có giá 32 quân huy.

Hòm bang chủ có giá 200 quân huy.

Ngoài ra các Kiện Tướng có thể mua kèm thêm Bùa may mắn 30 quân huy để tăng cực lớn tỷ lệ ra được Trang phục Ryoma Thanh long bang chủ của hòm.

Khi sở hữu Hòm bang chủ, các Kiện Tướng sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau:

+ Trang phục Ryoma Thanh long bang chủ (Tỷ lệ cao)

+ Tướng vĩnh viễn ngẫu nhiên

+ Trang phục vĩnh viễn ngẫu nhiên

+ Ngọc cấp 3 ngẫu nhiên

+ Vé kho báu

+ Đá tiến hoá

Khi sở hữu Hòm bang chúng, các Kiện Tướng sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau

+ Trang phục Ryoma Thanh long bang chủ (Tỷ lệ vừa)

+ Vé kho báu

+ Mảnh trang phục

+ Mảnh tướng

THỜI GIAN

Đến hết ngày 11/11/2018

Xem thêm thông tin Chiêu Thức và Tiểu sử Ryoma ở đây >>