Trang phục Nakroth Siêu Việt skin khá ngầu

Posted 11:47, 10/10/2018

Trang phục tiến hóa không thể mua được trong shop. Có tổng cộng 5 level . Mỗi level có 1 hiệu ứng riêng, càng lên những level cao hiệu ứng càng đẹp. Muốn tiến hóa được trang phục các Kiện tướng cần mua Đá tiến hóa trong cửa hàng với giá 12 quân huy

Mỗi trang phục sẽ có 1 loại đá tiến hóa riêng. Sử dụng Đá tiến hóa để tăng EXP tiến hóa trang phục – 1 viên đá là 10 Exp. Ngoài ra cần làm những nhiệm vụ dành cho các Kiện tướng nếu muốn tiến hóa trang phục

Khi tiến hóa trang phục có khả năng nổ ra tỷ lệ x2 và x5 độc đắc, đây là vận may của từng người nhé.

Mỗi level cần kinh nghiệm và làm một số nhiệm vụ riêng biệt để tiến hóa trang phục:

Nakroth Siêu việt bậc I: Tiến hóa hiệu ứng tung chiêu khác biệt so với trang phục mặc định

Nakroth Siêu việt bậc II: Tiến hóa ngoại hình thành Siêu việt. Cần thực hiện nhiệm vụ hạ gục 10 tướng địch trong đấu tổ hợp 5v5

Nakroth Siêu việt bậc III: Tiến hóa hiệu ứng tung chiêu thành Siêu việt

Nakroth Siêu việt bậc IV: Tiến hóa hiệu ứng biến về, gia tốc Tế đàn, ảnh tải trận thành Siêu việt

Nakroth Siêu việt bậc V: Tiến hóa toàn bộ dàn âm thanh hiệu ứng thành Siêu việt. Cần thực hiện nhiệm vụ hạ gục 20 tướng địch trong đấu tổ hợp 5v5

Xem thêm thông tin về Chiêu thức và Tiêu sử của Nakroth tại đây >>