Sự kiện Vòng Quay 12 Ô sở hữu trang phục Tinh Hệ

Posted 10:56, 10/11/2020

Vậy là Vòng Quay 12 Ô lại được Liên Quân Mobile mở lại, lần này chỉ từ 9 quân huy các bạn có cơ hội sở hữu các trang phục Tinh Hệ từ bộ tứ D’arcy, Florentino, Veres, Xeniel, ..

Sự kiện Vòng Quay 12 Ô sở hữu trang phục Tinh Hệ
Sự kiện Vòng Quay 12 Ô sở hữu trang phục Tinh Hệ

Cách thức tham gia vòng quay

Sẽ có 12 ô vật phẩm trong vòng quay, mỗi lần các bạn quay trúng một ô thì ô đó sẽ mờ đi và không thể bị quay trúng vào thêm một lần nào nữa.

Lưu ý nhỏ: Các bạn chỉ có thể quay tối đa 12 lần.

Các vật phẩm trong vòng quay lần này

 • 1 Huy hiệu 4 năm
 • 5 Giấy vẽ bùa A
 • 1 Huy hiệu 4 năm
 • 100 Mảnh ngọc
 • 1 Giấy vẽ bùa S
 • 5 Giấy vẽ bùa A
 • 1 Giấy tuyệt sắc
 • 5 Giấy vẽ bùa A
 • Trang phục Veres Gián điệp tinh hệ / 5 Giấy vẽ bùa S
 • Trang phục Xeniel Tổng lãnh tinh hệ / 5 Giấy vẽ bùa S
 • Trang phục Florentino Giám sát tinh hệ / 5 Giấy vẽ bùa S
 • Trang phục D’arcy Đô đốc tinh hệ / 5 Giấy vẽ bùa S

Giá cho mỗi lần quay

Số Lần123456789101112
Giá99151525354575119179239399

Thời gian diễn ra

Từ ngày 23h00 10 – 23h00 17/10/2020

Một số lưu ý

 • Các bạn chỉ có thể quay tối đa 12 lần
 • Không giới hạn số lần quay trong một ngày