Sự kiện mở bán rương trang phục Chưa Sở Hữu diễn ra từ ngày 10

Lượt xem: Posted 10:55, 10/11/2020

Cơ hội sở hữu những trang phục mà các bạn chưa bao giờ sở hữu với sự kiện Liên Quân Mobile mở bán rương trang phục Chưa Sở Hữu chắc chắn nhận được từ Zill, Keera, Laville, Dirak, Thorne, ..

Sự kiện mở bán rương trang phục Chưa Sở Hữu diễn ra từ ngày 10
Sự kiện mở bán rương trang phục Chưa Sở Hữu diễn ra từ ngày 10

Trong rương Chưa Sở Hữu có gì

Khi mở Rương trang phục chưa sở hữu, các bạn sẽ chắc chắn nhận một trong các trang phục sau (nếu chưa sở hữu)

  • Zill Diệt nguyệt tử sĩ
  • Keera Y tá lạ
  • Thorne Cận vệ hoàng gia
  • Laville Tay đua đường phố
  • Dirak Cảnh vệ bầu trời
  • Baldum Chú thợ ống nước
  • Airi Đặc công tử điệp
  • Nếu đã sở hữu toàn bộ: 15 Huy hiệu 4 năm

Thời gian diễn ra

Từ 23h00 10 – 23h00 15/10/2020