Sự kiện mở bán Rương Emote Vĩnh Viễn

Lượt xem: Posted 11:50, 10/11/2020

Emote là biểu tượng biểu cảm được hiển thị ingame trong lúc đang chơi do game thủ hiển thị, có rất nhiều Emote và sự kiện Rương Emote Vĩnh Viễn là cơ hội để game thủ có thể sở hữu, ..

Sự kiện mở bán Rương Emote Vĩnh Viễn
Sự kiện mở bán Rương Emote Vĩnh Viễn

Vật phẩm trong rương

Khi mở Rương Emote Vĩnh Viễn, các bạn sẽ nhận một trong các vật phẩm sau:

  • Emote Violet
  • Emote Laville
  • Emote Zip
  • Emote Celica
  • Emote Raz
  • Emote Florentino
  • Emote Murad
  • Emote Goodgame

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ có thể mua tối đa 4 rương

Thời gian diễn ra

Từ 23h00 11 – 23h00 15/10/2020