Sổ Sứ Mệnh mùa 15 Liên Quân Mobile có gì?

Posted 11:48, 10/01/2020

Xem Sổ mới nhất: Giới thiệu Sổ Sứ Mệnh 33 cùng sở hữu các trang phục Hiệp Khách

Giới thiệu Sổ Sứ Mệnh 33 cùng sở hữu các trang phục Hiệp Khách
Giới thiệu Sổ Sứ Mệnh 33 cùng sở hữu các trang phục Hiệp Khách

Ở sổ sứ mệnh mùa 15 lần này, các bạn sẽ có thể mua Gói đặt trước Sổ sứ mệnh mùa 15 để có thể nhận được càng nhiều ưu đãi.

Khi đặt mua trước Sổ sứ mệnh mùa 15 trị giá 410 quân huy, các bạn sẽ nhận được thêm 2 cấp sứ mệnh mùa 15 + 2 cấp sứ mệnh mùa 14 (hiện tại)

– Avatar Qi Băng Lôi

– Khung viền Băng Lôi

Lưu ý: 2 cấp sứ mệnh mùa 15 sau khi mua sẽ kích hoạt từ ngày 01/03/2020.

2 cấp sứ mệnh mùa 14 sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Trong khoảng thời gian từ 25 ~ 29/02/2020, khi các bạn quy đổi 32 quân huy, sẽ được nhận thêm 32 quân huy (nhận trong mục sự kiện). Mỗi tài khoản chỉ có thể nhận 1 lần

THỜI GIAN

Từ ngày 25 – 29/02/2020