Rourke quá mạnh chấp afk mà vẫn win

Posted 11:55, 09/19/2018 Views: 651

Cố gắng áp sát kẻ địch để có thể tối đa hóa được sát thương mà mình gây ra. Với nội tại xuyên giáp của mình, Rourke nên lên các trang bị xuyên giáp để tận dụng lợi thế này, gây sát thương lên kẻ địch. Là một vị tướng Đấu Sĩ, Xạ Thủ, các Kiện Tướng nên mạnh dạn áp sát kẻ địch và đặc biệt là tiếp cận những nguồn sát thương chính như Xạ Thủ, Pháp Sư của đối phương.