Preyta mạnh trở lại còn gì mà không chơi lại pháp sư này nhĩ

Posted 11:58, 09/19/2018 Views: 705

Tận dụng các bụi cỏ để sử dụng chiêu Hơi độc hại chính xác và gây nhiều sát thương nhất có thể. Mỗi khi kích hoạt chiêu cuối thì 2 kỹ năng Hơi độc hại Bom hoại tử sẽ được cường hóa và được hồi chiêu ngay lập tức. Các Kiện Tướng nên sử dụng 2 chiêu thức này trước khi kích hoạt chiêu cuối để Preyta có thể gây được nhiều sát thương nhất có thể bằng bộ kỹ năng của mình. Đừng bao giờ quên, kĩ năng của Preyta chỉ đóng vai trò đẩy đường, còn sát thương chủ lực của hắn trong giao tranh phải đến từ các đòn đánh tay.