Omen một đấu sĩ mạnh mẽ đường Kinh Kong

Posted 22:34, 02/27/2020

Vị tướng Omen là một đấu sĩ khá cứng cáp và mạnh mẽ ở đường Kinh Kong, và một điều mới là Omen sẽ chính thức ra khỏi Vòng quay kho báu và được mở bán từ ngày 11/07/2018. Giá bán Omen 599 quân huy.

Phép bổ trợ cho Omen

Trang bị cho Omen

Trang bị Đường Caesar

Ngọc bổ trợ cho Omen

omen ngọc bổ trợ

Phù hiệu cho Omen

omen phù hiệu