Omen Ám Tử Đao vs Lindis Quang Thánh Tiễn khi Bóng tối và Ánh sáng gặp nhau

Posted 11:36, 10/01/2018

Omen Ám Tử Đao và Lindis Quang Thánh Tiễn sẽ được ra mắt vào tháng 10 này!! Một Omen đại diện cho Bóng tối và Một Lindis đại diện cho Ánh sáng, nhưng cớ nổi là 2 người đã iu nhau, phải làm sao khi cả 2 phải chạm trán!! hạ hồi phân giải mọi người xem và đoán thử giá 2 skin này nhiu quân huy nhé!!