Nhận quà tri ân từ Liên Quân Mobile, tài khoản càng lâu sẽ có nhiều quà

Posted 09:47, 05/28/2020

Các phần quà bao gồm mãnh ngọc và cuộn giấy vẽ, từ việc nhận quà tri ân của Liên Quân Mobile, sự kiện diễn ra từ ngày 26 ~ 31/03/2020.

Nói một cách ngắn gọn, các Kiện Tướng đăng ký tài khoản từ càng sớm, thì phần quà nhận được tính tới hiện tại sẽ càng lớn. Cụ thể

Phần quà tri ânNgày đăng ký tài khoản
2000 Mảnh ngọc + 20 Giấy cuộn ATrước 23/05/2018
2000 Mảnh ngọc + 10 Giấy cuộn ATừ 23/05/2018 đến trước 22/05/2019
2000 Mảnh ngọcTừ 23/05/2019 đến trước 22/04/2020