Murad Đồ thần đao trang phục khá ngầu và hiệu ứng siêu đẹp

Lượt xem: Posted 17:46, 04/16/2019

Giới thiệu với cả nhà về trang phục mới toanh Murad Đồ thần đao, một skin mang hơi thở của ngân hà hiệu ứng khỏi phải chê, mượt mà và sát thương mà Murad gây ra là bá đạo!

Trang phục Murad Đồ thần đao với Bậc S giá bán 429 quân huy và hay khuyến mãi tại các sự kiện tranh thủ mua nhé mọi người!!

Murad Đồ thần đao trang phục khá ngầu và hiệu ứng siêu đẹp

Murad Đồ thần đao trang phục khá ngầu và hiệu ứng siêu đẹp

Murad Đồ thần đao trang phục khá ngầu và hiệu ứng siêu đẹp

Murad Đồ thần đao trang phục khá ngầu và hiệu ứng siêu đẹp

Murad Đồ thần đao trang phục khá ngầu và hiệu ứng siêu đẹp

Murad Đồ thần đao trang phục khá ngầu và hiệu ứng siêu đẹp

Murad Đồ thần đao trang phục khá ngầu và hiệu ứng siêu đẹp

Murad Đồ thần đao trang phục khá ngầu và hiệu ứng siêu đẹp

Murad Đồ thần đao trang phục khá ngầu và hiệu ứng siêu đẹp