Mảnh vỡ Andura là gì?

Posted 23:57, 08/22/2018

Hiện tại lịch sử mới chỉ ghi nhận viên đá Andura là có quyền năng thao túng thời gian, và ban cho người sử dụng chúng khả năng cực kì khủng khiếp – đùa giỡn với thời gian. Chính vì sức mạnh quá lớn của nó, mà trong một trận chiến cổ xưa để tranh giành viên đá này, nó đã bị vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, bay đi khắp bốn phương tám hướng, thậm chí vượt ra khỏi thế giới này.

Nhưng cũng bởi vậy mà người phàm mới có tư cách chạm được vào nó, chứ nếu không thì họ sẽ bị thời gian nuốt chửng ngay tức khắc!