Chuỗi sự kiện Thu Thập Kim Cương cho đến 8.3 Liên Quân Mobile

Posted 16:37, 02/28/2020

Thời gian diễn ra

Từ 27/02 – 13/03/2020

Cách nhận Rương Kim Cương và Vật phẩm

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Rương Kim Cương được mở bán với giá 21 quân huy. Khi mở rương, bạn sẽ nhận được số lượng ngẫu nhiên từ 15 – 500 kim cương

Kim Cương được sử dụng để đổi vật phẩm từ ngày 06/03 – 13/03/2020

Số Kim CươngVật Phẩm
20Rương Điệu Nhảy tướng nữ
7020 giấy vẽ bùa S
80Trang phục Roxie thám Tử Tập Sự
80Trang phục Payna Cảnh Vệ Rừng
200Trang phục Veraa Cô Giáo Hấc Ám
250Trang phục Natalya Phó Nháy Nhí Nhảnh
250Trang phục Krixi Phó Văn Nghệ
450Trang phục Airi Tiệc Bãi Biển
450Trang phục Mina Lưỡi Hái Hoàng Kim
750Trang phục Violet Mèo Siêu Quậy
900Rương Bí Ẩn 8/3 chứa trang phục mới SS hữu hạn
1500Rương Trang Phục Đặc Biệt chứa combo trang phục: Roxie thám Tử Tập Sự, Payna Cảnh Vệ Rừng, Veraa Cô Giáo Hấc Ám, Natalya Phó Nháy Nhí Nhảnh, Krixi Phó Văn Nghệ, Airi Tiệc Bãi Biển, Mina Lưỡi Hái Hoàng Kim, Violet Mèo Siêu Quậy, trang phục mới SS hữu hạn

Sự kiện Huy Hiệu Kim Cương

Thời gian diễn ra

Từ 27/02 – 04/03/2020

Cách tham gia

Trong thời gian diễn ra sự kiện, gói thẻ Kim Cương được mở bán với giá 1 quân huy. Khi mở gói, bạn sẽ nhận được 7 thẻ Kim Cương.

Bạn có thể sử dụng 1 thẻ để đổi lây 1 kim cương, tối đa 1 lần/ngày

Kim Cương được sử dụng để đổi vật phẩm từ ngày 06/03 – 13/03/2020

Số Kim CươngVật Phẩm
20Rương Điệu Nhảy tướng nữ
7020 giấy vẽ bùa S
80Trang phục Roxie thám Tử Tập Sự
80Trang phục Payna Cảnh Vệ Rừng
200Trang phục Veraa Cô Giáo Hấc Ám
250Trang phục Natalya Phó Nháy Nhí Nhảnh
250Trang phục Krixi Phó Văn Nghệ
450Trang phục Airi Tiệc Bãi Biển
450Trang phục Mina Lưỡi Hái Hoàng Kim
750Trang phục Violet Mèo Siêu Quậy
900Rương Bí Ẩn 8/3 chứa trang phục mới SS hữu hạn
1500Rương Trang Phục Đặc Biệt chứa combo trang phục: Roxie thám Tử Tập Sự, Payna Cảnh Vệ Rừng, Veraa Cô Giáo Hấc Ám, Natalya Phó Nháy Nhí Nhảnh, Krixi Phó Văn Nghệ, Airi Tiệc Bãi Biển, Mina Lưỡi Hái Hoàng Kim, Violet Mèo Siêu Quậy, trang phục mới SS hữu hạn

 Sự kiện Khuyến mãi kim cương

Thời gian diễn ra

Từ 27/02 – 13/03/2020

Cách thức tham gia và Vật phẩm

Trong thời gian diễn ra sự kiện, gói kim cương sẽ được mở bán với giá ưu đãi

Gói 25 kim cương được bán với giá 45 quân huy

Gói 45 kim cương được bán với giá 65 quân huy

Kim Cương được sử dụng để đổi vật phẩm từ ngày 06/03 – 13/03/2020

Số Kim CươngVật Phẩm
20Rương Điệu Nhảy tướng nữ
7020 giấy vẽ bùa S
80Trang phục Roxie thám Tử Tập Sự
80Trang phục Payna Cảnh Vệ Rừng
200Trang phục Veraa Cô Giáo Hấc Ám
250Trang phục Natalya Phó Nháy Nhí Nhảnh
250Trang phục Krixi Phó Văn Nghệ
450Trang phục Airi Tiệc Bãi Biển
450Trang phục Mina Lưỡi Hái Hoàng Kim
750Trang phục Violet Mèo Siêu Quậy
900Rương Bí Ẩn 8/3 chứa trang phục mới SS hữu hạn
1500Rương Trang Phục Đặc Biệt chứa combo trang phục: Roxie thám Tử Tập Sự, Payna Cảnh Vệ Rừng, Veraa Cô Giáo Hấc Ám, Natalya Phó Nháy Nhí Nhảnh, Krixi Phó Văn Nghệ, Airi Tiệc Bãi Biển, Mina Lưỡi Hái Hoàng Kim, Violet Mèo Siêu Quậy, trang phục mới SS hữu hạn

Lưu ý: Gói khuyến mãi chỉ được mua duy nhất 1 lần