Cách nhận Butterfly Nữ Quái Nổi Loạn chỉ từ 5 quân huy tại Vòng Quay 12 Ô

Posted 11:51, 02/26/2020

Sẽ có 12 ô vật phẩm trong vòng quay, mỗi lần các Kiện Tướng quay trúng một ô thì ô đó sẽ mờ đi và không thể bị quay trúng vào thêm một lần nào nữa.

=> Các Kiện Tướng chỉ có thể quay tối đa 12 lần.

Các vật phẩm trong vòng quay lần này :

 • Trang phục Butterfly Đông Êm Đềm
 • Trang phục Butterfly Nữ quái nổi loạn
 • Giấy vẽ bùa S x5
 • Giấy vẽ bùa S x10
 • Thẻ đổi tên
 • Đá tiến hoá x2
 • Giấy vẽ bùa S x4
 • Mảnh ngọc x2000
 • Đá tiến hoá x1
 • Mảnh trang phục x10
 • Mảnh tướng x10
 • Giấy vẽ bùa A x10

Giá mỗi vòng quay

STTLần 1Lần 2Lần 3Lần 4Lần 5Lần 6Lần 7Lần 8Lần 9Lần 10Lần 11Lần 12
Giá5102030405060708090100120

THỜI GIAN

Từ ngày 26/02 – 04/03/2020

LƯU Ý

Các kiện tướng chỉ có thể quay tối đa 12 lần

Không giới hạn số lần quay trong một ngày