Blood and Ice nhạc nền giới thiệu trang phục của Ngộ Không & Qi Đặc Vụ

Posted 14:15, 02/29/2020

Vừa qua có teaser giới thiệu về trang phục của Ngộ Không & Qi, Cùng thưởng thức bài hát Blood and Ice dành riêng cho bộ đôi Ngộ Không Đặc Vụ Băng Hầu và Qi Đặc Vụ Cáo Tuyết được thực hiện bởi 100% người Việt nhé anh em.

Xem tiếp cách mở Sổ Sứ Mệnh 15

Sổ Sứ Mệnh Mùa 15 cách tăng cấp và nhận vật phẩm có giá trị
Cách mở Sổ Sứ Mệnh mùa 15 >>