Bản cập nhật phần 1 – Phiên bản Kỷ Niệm 4 Năm Liên Quân

Lượt xem: Posted 21:52, 10/14/2020

Đây là phần 1 của bản cập nhật cân bằng tướng trong Liên Quân Mobile nhân sự kiện cập nhật phiên bản Kỷ Niệm 4 Năm Liên Quân, mọi người cùng theo dõi và sẽ còn những bản cập nhật khác nửa nhé, ..

Bản cập nhật phần 1 - Phiên bản Kỷ Niệm 4 Năm Liên Quân
Bản cập nhật phần 1 – Phiên bản Kỷ Niệm 4 Năm Liên Quân

Omen

Bản cập nhật Kỉ niệm 4 Năm đã giúp Omen trở thành bá chủ đường Ceasar, không ngán bất kì dân chơi nào một khi đã tích đủ nội tại. Thế nên, đến lúc nerf rồi đấy ~

Trước khi thay đổiSau khi thay đổi
Chỉ số cơ bảnTốc đánh trên mỗi cấp: 4%Tốc đánh trên mỗi cấp: 3%

Sát khí
Sau khi kích hoạt nội tại, tăng (60 +2/cấp kĩ năng) tốc chạy và (25%+1.8%/cấp kĩ năng) tốc đánhCòn gì đâu mà khóc với sầu: Sau khi kích hoạt nội tại, tăng 60 tốc chạy và 25% tốc đánh

Nakroth

Vị tướng quốc dân tiếp tục bị sờ gáy, giảm nhẹ 1 chút tốc đánh

Trước khi thay đổiSau khi thay đổi
Chỉ số cơ bảnTốc đánh trên mỗi cấp: 3%Tốc đánh trên mỗi cấp: 2%

Thẩm phán oai nghiêm
Tốc đánh sau khi tung chiêu: 50%Tốc đánh sau khi tung chiêu: 40%

Qi

Trước khi thay đổiSau khi thay đổi

Truy tinh chưởng
Cự ly lướt: 4.5mCự ly lướt: 5m

Hạo nhiên chưởng
Cự ly Lướt lần 2: 4.5mCự ly Lướt lần 2: 5m

Gildur

Gildur được sửa lỗi chiêu cuối dẫn tới việc khóa cứng đối thủ dù có sự hỗ trợ của trang bị kháng hiệu ứng

Trước khi thay đổiSau khi thay đổi
Chỉ số cơ bảnMáu tăng/mỗi cấp: 417.5
Giáp tăng/mỗi cấp: 32
Máu tăng/mỗi cấp: 380
Giáp tăng/mỗi cấp: 29

Vương quốc vàng
Choáng đối thủ 0.8 giây, liên tục mỗi 0.5 giâyChúng ta không thuộc về nhau: Chiêu cuối không còn khoá cứng đối thủ

Lumburr

Trước khi thay đổiSau khi thay đổi

Đất bằng dậy sóng
Hất tung: 0.5s
Hồi chiêu: 11 – 0.6/cấp kĩ năng
Hất tung: 0.75s
Hồi chiêu: 10 – 0.5/cấp kĩ năng

Long trời lở đất
Làm chậm: 40%Làm chậm: 50%

Toro

Trước khi thay đổiSau khi thay đổi

Mình đồng da sắt
Nội tại miễn thương: 20%Đúng nghĩa mình đồng da sắt: Nội tại miễn thương: 25%

Dư chấn
Lá chắn: 250 + 50/cấp kĩ năng + 2% máu tối đaTrâu ơi là trâu: Lá chắn: 250 + 50/cấp kĩ năng + 8% máu tối đa

Enzo

Trước khi thay đổiSau khi thay đổi
Chỉ số cơ bảnTốc chạy: 380Tốc chạy: 370

Câu hồn
ST: 300 + 60/cấp kĩ năng + 1.4 CVL thêmST: 300 + 40/cấp kĩ năng + 1.4 CVL thêm

Hành quyết
ST: 400 + 200/cấp kĩ năng + 2.0 CVL thêmST: 350 + 175/cấp kĩ năng + 2.0 CVL thêm

Krixi

Trước khi thay đổiSau khi thay đổi

Bướm ảo
ST: 460+60/cấp kĩ năngST: 500+75/cấp kĩ năng

Bão lá
Hồi chiêu: 13s – 1s/cấp kĩ năngHồi chiêu: 10s – 0.4s/cấp kĩ năng

Mưa sao băng
ST: 250 + 75/cấp kĩ năng (+60%AP)ST: 275 + 75/cấp kĩ năng (+65%AP)

Keera

Trước khi thay đổiSau khi thay đổi
Chỉ số cơ bảnCông vật lý mỗi cấp: 7,5Gấp đôi canxi để làm gì?: Công vật lý mỗi cấp: 15

Ác mộng ảo ảnh
ST ký gửi:ST mục tiêu đánh dấu:chịu ST 25%ST giới hạn mục tiêu chưa đánh dấu:máu tối đa bản thân 40%ST ký gửi:ST mục tiêu đánh dấu:chịu ST 30%ST giới hạn mục tiêu chưa đánh dấu:máu tối đa bản thân 45%

Truy sát
Tăng tốc:30%~50%Gắn motor vào chân: Tăng tốc:cố định 50%

Taara

  • Tăng thời gian chiêu cuối” Thân thể thép”: 5s + 1s/cấp kĩ năng 5+1/lv → 6+1/lv 6s + 1s/cấp kĩ năng

Quillen

  • Giới hạn ST lên quái rừng: 1500 → 2000
  • Chiêu 1 “Chém đôi”: Tăng Công vật lý: 0.38 → 0.45

Veera

  • Chiêu 2 “Hôn gió”: Hồi chiêu: 12 – 1/cấp kĩ năng → 10 – 0.6/cấp kĩ năng
  • Chiêu 3 “Tiểu quỷ”:24 – 4/cấp kĩ năng → 20 – 3/cấp kĩ năng

Zata

  • Tăng máu cơ bản:3438 → 3585
  • Máu / cấp kĩ năng:267 → 282.5

Tulen

Chiêu 2 “Lôi Động”:

  • Năng lượng tiêu hao: 50 + 5/cấp kĩ năng  40 mọi cấp kĩ năng
  • Hồi chiêu: 2 giây  1.5/1.4/1.3/1.2/1.1/1 giây