Airi Cấm vệ nguyệt tộc trang phục ngầu cho cô nàng mạnh mẽ

Posted 15:13, 04/17/2019

Chào mọi người hôm nay mình giới thiệu trang phục Airi Cấm vệ nguyệt tộc, một trang phục khá ngầu dành cho cô nàng Airi nóng bỏng phỏng mắt, ngầu đi đôi với sức mạnh, thật sự Airi là một sát thủ đường đơn khá mạnh và combat khá tốt!

Trang phục Airi Cấm vệ nguyệt tộc Bậc S có giá 379 quân huy, ngoài ra còn có nhiều giảm giá ở các sự kiện khác nhau, mọi người cùng xem Airi nhé!

Xem thêm cách chơi Airi và ngọc bổ trợ >>

Airi Cấm vệ nguyệt tộc trang phục ngầu cho cô nàng mạnh mẽ

Airi Cấm vệ nguyệt tộc trang phục ngầu cho cô nàng mạnh mẽ

Airi Cấm vệ nguyệt tộc trang phục ngầu cho cô nàng mạnh mẽ

Airi Cấm vệ nguyệt tộc trang phục ngầu cho cô nàng mạnh mẽ

Airi Cấm vệ nguyệt tộc trang phục ngầu cho cô nàng mạnh mẽ

Airi Cấm vệ nguyệt tộc trang phục ngầu cho cô nàng mạnh mẽ

Airi Cấm vệ nguyệt tộc trang phục ngầu cho cô nàng mạnh mẽ