Zed

Zed Chúa tể bóng tối

  • Kỹ năng nội tại của Zed
  • Zed kỹ năng QQ
  • Zed kỹ năng WW
  • Zed kỹ năng EE
  • Zed kỹ năng RR

Cách build đồ Zed đường giữa mid, đi rừng jungle, đường trên top, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Zed với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Đường giữa mid
Đi rừng jungle
Đường trên top