Yone

Yone Kẻ về từ cỏi chết

  • Q
  • W
  • E
  • R

Cách build Yone mid đường giữa, top đường trên, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Yone với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Đường giữa mid
Đường trên top