Yasuo

Yasuo Kẻ bất dung thứ

  • Q
  • W
  • E
  • R

Cách build Yasuo đường giữa mid, đường trên top và đường dưới bot, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Yasuo với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Đường giữa mid
Đường trên top
Đường dưới bot