Volibear

Volibear Bão tố cuồng nộ

  • Q
  • W
  • E
  • R

Cách build Volibear đi rừng jungle, đường trên top, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Volibear với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Đi rừng jungle
Đường trên top