Twisted Fate

Twisted Fate Thần bài

  • Q
  • W
  • E
  • R

Cách build Twisted Fate đường giữa mid, xạ thủ adc đường dưới, đường trên top, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Twisted Fate với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Đường giữa mid
Xạ thủ adc đường dưới
Đường trên top