Taric

Taric Tấm khiên Valoran

  • Q
  • W
  • E
  • R

Cách build đồ Taric chơi hỗ trợ support đường dưới, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Taric với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Chơi hỗ trợ support đường dưới