Swain

Swain Nguyên soái Noxus

  • Kỹ năng nội tại của Swain
  • Swain kỹ năng QQ
  • Swain kỹ năng WW
  • Swain kỹ năng EE
  • Swain kỹ năng RR

Cách build đồ Swain chơi hỗ trợ đường dưới, đường giữa mid, đường dưới adc, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Swain với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Chơi hỗ trợ đường dưới
Đường giữa mid
Đường dưới adc