Skarner

Skarner Thần quyền cổ đại

  • Kỹ năng nội tại của Skarner
  • Skarner kỹ năng QQ
  • Skarner kỹ năng WW
  • Skarner kỹ năng EE
  • Skarner kỹ năng RR

Cách build đồ Skarner đi rừng jungle, đường trên top, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Skarner với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Đi rừng jungle
Đường trên top