Seraphine

Seraphine Ca sĩ mộng mơ

  • Kỹ năng nội tại của Seraphine
  • Seraphine kỹ năng QQ
  • Seraphine kỹ năng WW
  • Seraphine kỹ năng EE
  • Seraphine kỹ năng RR

Cách build đồ Seraphine chơi hỗ trợ support và vị trí chủ lực đường dưới, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Seraphine với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Chơi hỗ trợ support đường dưới
Chơi chủ lực adc đường dưới