Renekton

Renekton Đồ tể sa mạc

  • Kỹ năng nội tại của Renekton
  • Renekton kỹ năng QQ
  • Renekton kỹ năng WW
  • Renekton kỹ năng EE
  • Renekton kỹ năng RR

Cách build đồ Renekton đường trên top, đường giữa mid, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Renekton với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Đường trên top
Đường giữa mid