Poppy

Poppy Người giữ búa

  • Kỹ năng nội tại của Poppy
  • Poppy kỹ năng QQ
  • Poppy kỹ năng WW
  • Poppy kỹ năng EE
  • Poppy kỹ năng RR

Cách build đồ Poppy đi rừng jungle, đường trên top, chơi hỗ trợ support đường dưới, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Poppy với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Đi rừng jungle
Đường trên top
Chơi hỗ trợ support đường dưới