Lucian

Lucian Kẻ thanh trừng

  • Kỹ năng nội tại của Lucian
  • Lucian kỹ năng QQ
  • Lucian kỹ năng WW
  • Lucian kỹ năng EE
  • Lucian kỹ năng RR

Cách build đồ Lucian xạ thủ adc đường dưới, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Lucian với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Xạ thủ adc đường dưới