Lee Sin

Lee Sin Thầy tu mù

  • Q
  • W
  • E
  • R

Cách build Lee Sin đi rừng jungle, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Lee Sin với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Đi rừng jungle