Kog'Maw

Kog'Maw Miệng của vực thẳm

  • Q
  • W
  • E
  • R

Cách build Kog'Maw xạ thủ đường dưới adc, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Kog'Maw với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Xạ thủ đường dưới adc