Kha'Zix

Kha'Zix Sát thủ hư không

  • Kỹ năng nội tại của Kha'Zix
  • Kha'Zix kỹ năng QQ
  • Kha'Zix kỹ năng WW
  • Kha'Zix kỹ năng EE
  • Kha'Zix kỹ năng RR

Cách build đồ Kha'Zix đi rừng jungle, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Kha'Zix với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Đi rừng jungle