Hwei

Hwei Họa sĩ vạn cảnh

  • Q
  • W
  • E
  • R

Cách build Hwei đường giữa mid, hỗ trợ support, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Hwei với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Đường giữa mid
Hỗ trợ support