Smolder

Smolder Tiểu hỏa long

  • Smolder’s Nội tại: Long hỏa
  • Smolder’s Q: Hơi thỏ bỏng cháyQ
  • Smolder’s W: Hắt xìii!W
  • Smolder’s E: Vỗ cánh tung bayE
  • Smolder’s R: Mẹee ơiii!R

Cách build Smolder xạ thủ bot, đường giữa mid, đường trên top, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Smolder với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Bottom
Middle
Top