Karma

Karma Kẻ được khai sáng

  • Q
  • W
  • E
  • R

Cách build Karma đường giữa mid, hỗ trợ support, đường trên top, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Karma với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Đường giữa mid
Hỗ trợ support
Đường trên top