Jinx

Jinx Khẩu pháo nổi loại

  • Q
  • W
  • E
  • R

Cách build Jinx xạ thủ adc đường dưới, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Jinx với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Xạ thủ adc đường dưới