Janna

Janna Cơn thịnh nộ của bảo tố

  • Q
  • W
  • E
  • R

Cách build Janna chơi hỗ trợ support đường dưới, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Janna với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Hỗ trợ support đường dưới