Gragas

Gragas Nguyên soái Noxus

  • Kỹ năng nội tại của Gragas
  • Gragas kỹ năng QQ
  • Gragas kỹ năng WW
  • Gragas kỹ năng EE
  • Gragas kỹ năng RR

Cách build đồ Gragas đường trên top, đi rừng jungle, đường giữa mid, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Gragas với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Đường trên top
Đi rừng jungle
Đường giữa mid