Evelynn

Evelynn Yêu nữ

  • Q
  • W
  • E
  • R

Cách build Evelynn đi rừng jungle, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Evelynn với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Đường giữa mid