Đội hình ĐTCL Mùa 11 mới nhất

SS

Vào Top4
Tỉ lệ: 82.47%
Chủ lực Kai’Sa

C

Vào Top4
Tỉ lệ: 58.41%
Chủ lực Syndra

C

Vào Top4
Tỉ lệ: 53.72%
Chủ lực Kindred

D

Vào Top4
Tỉ lệ: 36.66%
Chủ lực Kai’Sa

C

Vào Top4
Tỉ lệ: 49.59%
Chủ lực Annie

B

Vào Top4
Tỉ lệ: 64.76%
Chủ lực Janna

B

Vào Top4
Tỉ lệ: 58.54%
Chủ lực Gnar

D

Vào Top4
Tỉ lệ: 21.99%
Chủ lực Morgana

D

Vào Top4
Tỉ lệ: 42.73%
Chủ lực Kha’Zix

C

Vào Top4
Tỉ lệ: 48.01%
Chủ lực Lillia

C

Vào Top4
Tỉ lệ: 53.68%
Chủ lực Galio

C

Vào Top4
Tỉ lệ: 51.19%
Chủ lực Senna

C

Vào Top4
Tỉ lệ: 61.53%
Chủ lực Alune

B

Vào Top4
Tỉ lệ: 60.56%
Chủ lực Yone

C

Vào Top4
Tỉ lệ: 57.18%
Chủ lực Diana

S

Vào Top4
Tỉ lệ: 65.44%
Chủ lực Kindred

D

Vào Top4
Tỉ lệ: 49.73%
Chủ lực Tristana

A

Vào Top4
Tỉ lệ: 57.35%
Chủ lực Aphelios

C

Vào Top4
Tỉ lệ: 51.55%
Chủ lực Sivir