Top Tướng Vị trí Tỉ lệ thắng
1 SwainSwain Đường giữa mid 61.15%
2 GragasGragas Đường giữa mid 59.74%
3 ZacZac Vị trí hỗ trợ đường dưới 57.66%
4 SwainSwain Xạ thủ đường dưới bot 57.41%
5 RengarRengar Đường trên top 56.57%
6 KayleKayle Đường trên top 56.53%
7 PoppyPoppy Đường trên top 56.42%
8 JaxJax Đường trên top 56.08%
9 NilahNilah Xạ thủ đường dưới bot 55.74%
10 Rek'SaiRek'Sai Chơi vị trí đi rừng 55.74%
11 FiddlesticksFiddlesticks Vị trí hỗ trợ đường dưới 55.56%
12 KayleKayle Đường giữa mid 55.56%
13 NaafiriNaafiri Đường giữa mid 55.50%
14 IvernIvern Chơi vị trí đi rừng 55.41%
15 BraumBraum Vị trí hỗ trợ đường dưới 55.33%
16 Nunu & WillumpNunu & Willump Chơi vị trí đi rừng 54.83%
17 Rek'SaiRek'Sai Đường trên top 54.77%
18 ZileanZilean Vị trí hỗ trợ đường dưới 54.57%
19 TaricTaric Vị trí hỗ trợ đường dưới 54.49%
20 KarthusKarthus Chơi vị trí đi rừng 54.45%
21 VolibearVolibear Chơi vị trí đi rừng 54.36%
22 OlafOlaf Đường trên top 54.33%
23 TryndamereTryndamere Đường trên top 54.23%
24 NeekoNeeko Đường giữa mid 54.14%
25 NeekoNeeko Vị trí hỗ trợ đường dưới 54.10%
26 BrandBrand Đường giữa mid 54.09%
27 BriarBriar Chơi vị trí đi rừng 54.08%
28 PoppyPoppy Vị trí hỗ trợ đường dưới 54.07%
29 SingedSinged Đường trên top 54.04%
30 TaliyahTaliyah Chơi vị trí đi rừng 54.04%
31 KarmaKarma Đường trên top 53.91%
32 GalioGalio Đường giữa mid 53.81%
33 GnarGnar Đường trên top 53.80%
34 MordekaiserMordekaiser Đường trên top 53.70%
35 PoppyPoppy Chơi vị trí đi rừng 53.67%
36 OrnnOrnn Đường trên top 53.66%
37 ZiggsZiggs Xạ thủ đường dưới bot 53.64%
38 BlitzcrankBlitzcrank Vị trí hỗ trợ đường dưới 53.59%
39 DianaDiana Đường giữa mid 53.51%
40 UdyrUdyr Chơi vị trí đi rừng 53.41%
41 KledKled Đường trên top 53.38%
42 AkshanAkshan Đường giữa mid 53.37%
43 TalonTalon Chơi vị trí đi rừng 53.33%
44 ZyraZyra Vị trí hỗ trợ đường dưới 53.27%
45 AniviaAnivia Đường giữa mid 53.27%
46 Aurelion SolAurelion Sol Đường giữa mid 53.22%
47 RenektonRenekton Đường giữa mid 53.15%
48 NasusNasus Đường trên top 53.14%
49 TrundleTrundle Đường trên top 53.10%
50 AnnieAnnie Đường giữa mid 53.00%
51 GragasGragas Đường trên top 52.95%
52 TwitchTwitch Xạ thủ đường dưới bot 52.90%
53 LeonaLeona Vị trí hỗ trợ đường dưới 52.81%
54 Tahm KenchTahm Kench Đường trên top 52.75%
55 CamilleCamille Đường trên top 52.75%
56 BardBard Vị trí hỗ trợ đường dưới 52.73%
57 YorickYorick Đường trên top 52.73%
58 ViegoViego Chơi vị trí đi rừng 52.51%
59 JinxJinx Xạ thủ đường dưới bot 52.44%
60 NidaleeNidalee Chơi vị trí đi rừng 52.44%
61 EliseElise Chơi vị trí đi rừng 52.44%
62 WukongWukong Đường trên top 52.42%
63 ShenShen Đường trên top 52.37%
64 ZoeZoe Đường giữa mid 52.32%
65 QiyanaQiyana Đường giữa mid 52.21%
66 Bel'VethBel'Veth Chơi vị trí đi rừng 52.21%
67 Kha'ZixKha'Zix Chơi vị trí đi rừng 52.19%
68 KarmaKarma Đường giữa mid 52.09%
69 ZacZac Chơi vị trí đi rừng 52.05%
70 Xin ZhaoXin Zhao Đường trên top 51.96%
71 MalphiteMalphite Đường trên top 51.72%
72 EvelynnEvelynn Chơi vị trí đi rừng 51.72%
73 Twisted FateTwisted Fate Đường giữa mid 51.66%
74 VolibearVolibear Đường trên top 51.64%
75 DianaDiana Chơi vị trí đi rừng 51.63%
76 WarwickWarwick Chơi vị trí đi rừng 51.56%
77 KatarinaKatarina Đường giữa mid 51.55%
78 AsheAshe Xạ thủ đường dưới bot 51.53%
79 RakanRakan Vị trí hỗ trợ đường dưới 51.38%
80 SeraphineSeraphine Vị trí hỗ trợ đường dưới 51.34%
81 ViktorViktor Đường giữa mid 51.33%
82 SejuaniSejuani Chơi vị trí đi rừng 51.26%
83 SorakaSoraka Vị trí hỗ trợ đường dưới 51.26%
84 SylasSylas Đường giữa mid 51.21%
85 KindredKindred Chơi vị trí đi rừng 51.19%
86 DariusDarius Đường trên top 51.16%
87 LilliaLillia Chơi vị trí đi rừng 51.15%
88 AlistarAlistar Vị trí hỗ trợ đường dưới 51.13%
89 Cho'GathCho'Gath Đường trên top 51.08%
90 ShacoShaco Chơi vị trí đi rừng 51.05%
91 PykePyke Vị trí hỗ trợ đường dưới 51.00%
92 DravenDraven Xạ thủ đường dưới bot 50.94%
93 AmumuAmumu Chơi vị trí đi rừng 50.92%
94 AmumuAmumu Vị trí hỗ trợ đường dưới 50.91%
95 JannaJanna Vị trí hỗ trợ đường dưới 50.90%
96 HeimerdingerHeimerdinger Đường trên top 50.89%
97 JayceJayce Đường trên top 50.85%
98 RenektonRenekton Đường trên top 50.85%
99 RumbleRumble Đường trên top 50.84%
100 Dr. MundoDr. Mundo Đường trên top 50.82%
101 PantheonPantheon Vị trí hỗ trợ đường dưới 50.81%
102 Jarvan IVJarvan IV Chơi vị trí đi rừng 50.80%
103 NamiNami Vị trí hỗ trợ đường dưới 50.80%
104 SivirSivir Xạ thủ đường dưới bot 50.77%
105 UdyrUdyr Đường trên top 50.76%
106 Xin ZhaoXin Zhao Chơi vị trí đi rừng 50.76%
107 RellRell Vị trí hỗ trợ đường dưới 50.76%
108 AhriAhri Đường giữa mid 50.70%
109 LeBlancLeBlanc Đường giữa mid 50.70%
110 BrandBrand Chơi vị trí đi rừng 50.68%
111 IreliaIrelia Đường giữa mid 50.61%
112 EkkoEkko Đường giữa mid 50.48%
113 VayneVayne Xạ thủ đường dưới bot 50.39%
114 LucianLucian Xạ thủ đường dưới bot 50.39%
115 KalistaKalista Xạ thủ đường dưới bot 50.38%
116 LuluLulu Vị trí hỗ trợ đường dưới 50.36%
117 TaliyahTaliyah Đường giữa mid 50.30%
118 ZeriZeri Xạ thủ đường dưới bot 50.30%
119 YasuoYasuo Đường giữa mid 50.24%
120 WukongWukong Chơi vị trí đi rừng 50.19%
121 BrandBrand Vị trí hỗ trợ đường dưới 50.16%
122 VexVex Đường giữa mid 50.11%
123 MilioMilio Vị trí hỗ trợ đường dưới 50.05%
124 Lee SinLee Sin Chơi vị trí đi rừng 50.02%
125 SionSion Đường trên top 50.00%
126 WarwickWarwick Đường trên top 50.00%
127 ZacZac Đường trên top 49.90%
128 NautilusNautilus Vị trí hỗ trợ đường dưới 49.87%
129 FiddlesticksFiddlesticks Chơi vị trí đi rừng 49.86%
130 SennaSenna Vị trí hỗ trợ đường dưới 49.77%
131 XayahXayah Xạ thủ đường dưới bot 49.73%
132 RivenRiven Đường trên top 49.73%
133 RumbleRumble Đường giữa mid 49.70%
134 SonaSona Vị trí hỗ trợ đường dưới 49.69%
135 Tahm KenchTahm Kench Vị trí hỗ trợ đường dưới 49.68%
136 RumbleRumble Chơi vị trí đi rừng 49.65%
137 MaokaiMaokai Vị trí hỗ trợ đường dưới 49.61%
138 JaxJax Chơi vị trí đi rừng 49.56%
139 VladimirVladimir Đường giữa mid 49.54%
140 Kai'SaKai'Sa Xạ thủ đường dưới bot 49.53%
141 AzirAzir Đường giữa mid 49.52%
142 Cho'GathCho'Gath Đường giữa mid 49.52%
143 HweiHwei Vị trí hỗ trợ đường dưới 49.52%
144 MaokaiMaokai Đường trên top 49.47%
145 EzrealEzreal Xạ thủ đường dưới bot 49.46%
146 AkshanAkshan Đường trên top 49.45%
147 LeBlancLeBlanc Vị trí hỗ trợ đường dưới 49.29%
148 HweiHwei Đường giữa mid 49.12%
149 VeigarVeigar Đường giữa mid 49.09%
150 UrgotUrgot Đường trên top 49.03%
151 MorganaMorgana Vị trí hỗ trợ đường dưới 49.02%
152 NocturneNocturne Chơi vị trí đi rừng 49.02%
153 CamilleCamille Vị trí hỗ trợ đường dưới 49.01%
154 SyndraSyndra Đường giữa mid 48.98%
155 SettSett Đường trên top 48.95%
156 VladimirVladimir Đường trên top 48.94%
157 ThreshThresh Vị trí hỗ trợ đường dưới 48.87%
158 AkaliAkali Đường giữa mid 48.82%
159 HeimerdingerHeimerdinger Vị trí hỗ trợ đường dưới 48.81%
160 JayceJayce Đường giữa mid 48.77%
161 IreliaIrelia Đường trên top 48.77%
162 YasuoYasuo Đường trên top 48.75%
163 CaitlynCaitlyn Xạ thủ đường dưới bot 48.73%
164 YoneYone Đường trên top 48.68%
165 Kog'MawKog'Maw Xạ thủ đường dưới bot 48.67%
166 LuxLux Đường giữa mid 48.66%
167 AzirAzir Đường trên top 48.60%
168 YoneYone Đường giữa mid 48.51%
169 XerathXerath Đường giữa mid 48.46%
170 SamiraSamira Xạ thủ đường dưới bot 48.41%
171 IllaoiIllaoi Đường trên top 48.37%
172 SmolderSmolder Xạ thủ đường dưới bot 48.35%
173 GarenGaren Đường trên top 48.34%
174 TristanaTristana Đường giữa mid 48.30%
175 OriannaOrianna Đường giữa mid 48.27%
176 CassiopeiaCassiopeia Đường giữa mid 48.25%
177 ZedZed Đường giữa mid 48.24%
178 TeemoTeemo Đường trên top 48.24%
179 Twisted FateTwisted Fate Đường trên top 48.24%
180 RyzeRyze Đường giữa mid 48.23%
181 RammusRammus Chơi vị trí đi rừng 48.14%
182 EkkoEkko Chơi vị trí đi rừng 48.12%
183 LissandraLissandra Đường giữa mid 48.09%
184 TalonTalon Đường giữa mid 48.08%
185 YuumiYuumi Vị trí hỗ trợ đường dưới 48.02%
186 Master YiMaster Yi Chơi vị trí đi rừng 47.99%
187 VayneVayne Đường trên top 47.98%
188 ShacoShaco Vị trí hỗ trợ đường dưới 47.93%
189 Vel'KozVel'Koz Đường giữa mid 47.92%
190 SennaSenna Xạ thủ đường dưới bot 47.90%
191 PantheonPantheon Đường giữa mid 47.88%
192 AatroxAatrox Đường trên top 47.88%
193 HecarimHecarim Chơi vị trí đi rừng 47.65%
194 LuxLux Vị trí hỗ trợ đường dưới 47.61%
195 GragasGragas Chơi vị trí đi rừng 47.54%
196 KaynKayn Chơi vị trí đi rừng 47.50%
197 JhinJhin Xạ thủ đường dưới bot 47.42%
198 ViVi Chơi vị trí đi rừng 47.38%
199 YasuoYasuo Xạ thủ đường dưới bot 47.33%
200 KassadinKassadin Đường giữa mid 47.27%
201 TristanaTristana Xạ thủ đường dưới bot 47.20%
202 OlafOlaf Chơi vị trí đi rừng 47.15%
203 GwenGwen Đường trên top 47.14%
204 GravesGraves Chơi vị trí đi rừng 47.12%
205 VarusVarus Xạ thủ đường dưới bot 46.99%
206 ZiggsZiggs Đường giữa mid 46.91%
207 Vel'KozVel'Koz Vị trí hỗ trợ đường dưới 46.43%
208 QuinnQuinn Đường trên top 46.42%
209 ApheliosAphelios Xạ thủ đường dưới bot 46.41%
210 CorkiCorki Đường giữa mid 46.27%
211 GangplankGangplank Đường trên top 46.20%
212 K'SanteK'Sante Đường trên top 46.15%
213 XerathXerath Vị trí hỗ trợ đường dưới 46.14%
214 KarmaKarma Vị trí hỗ trợ đường dưới 46.00%
215 AsheAshe Vị trí hỗ trợ đường dưới 45.89%
216 FioraFiora Đường trên top 45.59%
217 Miss FortuneMiss Fortune Xạ thủ đường dưới bot 45.32%
218 KennenKennen Đường trên top 45.16%
219 SylasSylas Chơi vị trí đi rừng 45.12%
220 AkaliAkali Đường trên top 45.02%
221 SwainSwain Vị trí hỗ trợ đường dưới 44.92%
222 ShyvanaShyvana Chơi vị trí đi rừng 44.70%
223 MalphiteMalphite Đường giữa mid 44.47%
224 PantheonPantheon Đường trên top 44.44%
225 SkarnerSkarner Đường trên top 44.39%
226 ZedZed Chơi vị trí đi rừng 43.94%
227 ZedZed Đường trên top 43.70%
228 CassiopeiaCassiopeia Đường trên top 43.56%
229 FizzFizz Đường giữa mid 43.28%
230 MalzaharMalzahar Đường giữa mid 43.03%
231 Renata GlascRenata Glasc Vị trí hỗ trợ đường dưới 42.92%
232 GalioGalio Vị trí hỗ trợ đường dưới 42.22%
233 RengarRengar Chơi vị trí đi rừng 41.97%
234 SmolderSmolder Đường trên top 40.71%
235 RyzeRyze Đường trên top 40.48%
236 RumbleRumble Vị trí hỗ trợ đường dưới 40.00%
237 SmolderSmolder Đường giữa mid 39.86%
238 TwitchTwitch Vị trí hỗ trợ đường dưới 35.63%
239 SkarnerSkarner Chơi vị trí đi rừng 35.30%
240 VarusVarus Đường trên top 34.88%
241 GangplankGangplank Đường giữa mid 30.77%