Brand

Brand Thần lửa

  • Kỹ năng nội tại của Brand
  • Brand kỹ năng QQ
  • Brand kỹ năng WW
  • Brand kỹ năng EE
  • Brand kỹ năng RR

Cách build đồ Brand chơi hỗ trợ support, đi rừng jungle, đường giữa mid, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Brand với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Chơi hỗ trợ support đường dưới
Đi rừng jungle
Đường giữa mid